Wetenschappelijke onderzoeken, artikelen en presentaties

 

1. Verzuring door ons voedingpatroon: bestaat het en is het klinisch relevant?

Diet-induced acidosis: is it real and clinically relevant?

2. Hoge bloeddruk door zure voeding

Dietary Acid Load and Potassium Intake Associate with Blood Pressure and Hypertension Prevalence in a Representative Sample of the German Adult Population

3. Zure voeding als oorzaak van een verhoogd urinezuurgehalte in het bloed

Dietary Potential Renal Acid Load Is Positively Associated with Serum Uric Acid and Odds of Hyperuricemia in the German Adult Population.

4. Het zuur-base evenwicht: een epigenetische benadering in presentatievorm door Evenwijs

Het zuur-basen evenwicht, epigenetisch benaderd. Oorzakelijke verbanden en behandelmogelijkheden

5. Natriumbicarbonaat verbetert het uithoudingsvermogen en vermindert verzuring bij mannen

Multiday acute sodium bicarbonate intake improves endurance capacity and reduces acidosis in men

6. Urinezuur als veroorzaker van vele aandoeningen - feiten en controversies

Uric acid as one of the important factors in multifactorial disorders – facts and controversies

7. De effecten van kaliumsuppletie op de bloeddruk

Effects of Oral Potassium on Blood Pressure

8. Behandeling met kaliumbicarbonaat verlaagt de calciumuitstoot en botafbraak bij oudere mannen en vrouwen

Treatment with Potassium Bicarbonate Lowers Calcium Excretion and Bone Resorption in Older Men and Women

9. Voordelen bij het drinken van basisch water bij de behandeling van reflux (brandend maagzuur)

Potential benefits of pH 8.8 alkaline drinking water as an adjunct in the treatment of reflux disease

10. Chronische verzuring tast botten aan bij ratten

Effect of chronic metabolic acidosis on bone density and bone architecture in vivo in rats

11. Verzuring van urine verhoogt de kans op blaasontsteking

Human Urinary Composition Controls Antibacterial Activity of Siderocalin

12. Studies en onderzoeken tonen aan dat vandaag de dag minder mineralen in onze voeding zitten dan een aantal decennia geleden. 

A study on the mineral depletion of the foods available to us as a nation over the period 1940 to 1991