• Advies en kennisdeling over lichaamsverzuring, lichaamsontzuring en het zuur-base evenwicht

    Stichting Zuur-Base Kennis

Indicaties

Indicaties

Behandelplannen

Behandelplannen

Adviesdrogisten

Adviesdrogisten

Verzuring

Verzuring

Laatste nieuws

Laatste nieuws

Behandeling met kaliumbicarbonaat verlaagt botafbraak en de calciumuitstoot bij oudere mannen en vrouwen

02 juli 2018 In een studie uitgevoerd door diverse onderzoekscentra in Boston, USA, is onderzocht wat de effecten zijn van het behandelen van oudere mannen en vrouwen met kaliumbicarbonaat en de afzonderlijke componenten – kalium en bicarbonaat -, op de botafbraak en calciumuitscheiding.

Lees verder >>

Stichting Zuur-Base Kennis

Welkom op de website van stichting Zuur-Base Kennis. De stichting heeft als doel een adviserende rol aan te nemen op het gebied van het zuur-base evenwicht in relatie tot gezondheid en het ontzuren van het lichaam. Daarnaast is kennisdeling over het verband tussen een optimaal zuur-base evenwicht en een goede gezondheid het tweede speerpunt van de stichting. U vindt op deze website uitgebreide informatie over de verzuring en ontzuring van het lichaam in de vorm van wetenschappelijke studies, behandelplannen, nieuws en publicaties vanuit de stichting.