• Advies en kennisdeling over lichaamsverzuring, lichaamsontzuring en het zuur-base evenwicht

    Stichting Zuur-Base Kennis

Indicaties

Indicaties

Behandelplannen

Behandelplannen

Adviesdrogisten

Adviesdrogisten

Verzuring

Verzuring

Laatste nieuws

Laatste nieuws

VIRUSSEN ZIJN PH-GEVOELIG

Virussen zoals coronavirussen blijken gevoelig te zijn voor verschillen in pH-waardes. In een zure omgeving zijn ze sterk actief, terwijl ze in een pH-neutrale of basische omgeving nauwelijks of geen nieuwe infecties meer veroorzaken.

Lees meer>>>

 

Stichting Zuur-Base Kennis

Welkom op de website van stichting Zuur-Base Kennis. De stichting heeft als doel een adviserende rol aan te nemen op het gebied van het zuur-base evenwicht in relatie tot gezondheid en het ontzuren van het lichaam. Daarnaast is kennisdeling over het verband tussen een optimaal zuur-base evenwicht en een goede gezondheid het tweede speerpunt van de stichting. U vindt op deze website uitgebreide informatie over de verzuring en ontzuring van het lichaam in de vorm van wetenschappelijke studies, behandelplannen, nieuws en publicaties vanuit de stichting.