Hoe werkt basisch water?

Basisch water en maagzuur

We worden oud en ziek door overtollige zuurresten in ons lichaam. Dat een basische stof zure afvalstoffen neutraliseert is een chemische feit, daarom is het drinken van basisch water zinvol. Maar weten we hoe basisch water in ons lichaam werkt? Sommige artsen zeggen dat ons maagzuur het basische water zal neutraliseren en dat het drinken van basisch water daarom nutteloos is. Maar is dat ook zo? Nee, dat is niet zo, het zit namelijk zo;

Dit is wat er in de maag gebeurt bij het drinken van basisch water

De maag handhaaft de pH-waarde altijd in een evenwichtstoestand (homeostase) van rond 4,3. Wanneer we basisch water met een hoge pH (~9,5) drinken, dan stijgt als gevolg hiervan de pH van de maag. Hoever het omhoog gaat, is een afgeleide van de hoeveelheid en de pH van het basische water dat we drinken. Wanneer de pH van de maag tot boven de 4,5 stijgt, zal de maag via de maagwandcellen zoutzuur aanmaken om de pH weer omlaag te brengen tot aan de evenwichtstoestand, 4,3.

In de volgende chemische formule staat beschreven hoe productie van zoutzuur (HCl) via de maagwandcellen verloopt:

H2O + CO2 + NaCl  →  HCl + NaHCO3

Water (H2O), kooldioxide (CO2) en natriumchloride (NaCl, keukenzout) produceren zoutzuur (HCl) waarbij natriumbicarbonaat (NaHCO3) ontstaat. Het zoutzuur gaat de maag in, en het natriumbicarbonaat gaat via de bloedbanen het lichaam in.

[Opmerking: Een interessant feit is dat hoewel de bovenstaande formule er simpel uitziet, geen wetenschapper in een laboratorium zoutzuur en natriumbicarbonaat kan produceren uit water, kooldioxide en zout. Alleen levende cellen kunnen dat doen. In het lab is het omgekeerde eenvoudig: het toevoegen van zoutzuur aan natriumbicarbonaat zal direct water, koolstofdioxide en zout produceren.]

Drink basisch water op een zo leeg mogelijke maag

Aangezien bicarbonaten alleen in de bloedbaan komen als de maag zoutzuur produceert, is het belangrijk dat u voldoende basisch water met een hoge pH-waarde drinkt. We adviseren om basisch water op een lege maag te drinken. In een lege maag kan de pH-waarde relatief laag zijn, maar de hoeveelheid zoutzuur in de maag is klein, waardoor de verhoging van de pH door het drinken van basisch water met een hoge pH (9,5 tot 10), relatief groot is. Dat leidt ertoe dat de maag meer zoutzuur produceert, waardoor er meer bicarbonaten in de bloedbaan komen.

Basisch water maakt u met basische druppels

Basisch water kan veilig en het zeer doeltreffend worden gemaakt met basische druppels welke bestaan uit kaliumhydroxide en natriumhydroxide in een verhouding waarbij natrium en kalium gelijk is aan de natuurlijke verhouding in het lichaam (1:3). Wanneer na het drinken van basisch water op basis van natriumhydroxide en kaliumhydroxide, dit direct in de darm overgaat omdat er geen vast voedsel in de maag zit om verteerd te worden, zal het basische water in de bloedbaan van de darm worden opgenomen en reageren met de zuurbuffer (koolzuur, H2CO3) om de pH van het bloed naar beneden te brengen. De zuurbuffer zal als volgt worden omgezet in de basische buffers
1) natriumbicarbonaat, NaHCO3 en 2) kaliumbicarbonaat, KHCO3:

  1. NaOH + H2CO3  →  NaHCO3 + H2O
     
  2. KOH + H2CO3  →  KHCO3 + H2O
     

Let op!: Maak geen basisch water door het oplossen van natriumbicarbonaat

Sommige mensen beweren dat we natriumbicarbonaat (zuiveringszout, bakingsoda) kunnen innemen door het op te lossen in water. Het is dan hetzelfde als de inname van keukenzout, omdat ons maagzuur het zal omzetten in natriumchloride (keukenzout), kooldioxide en water; geen bicarbonaten zullen de bloedbaan bereiken. Te veel keukenzout in het lichaam heeft een negatief effect op de gezondheid. Er zijn mensen die direct te hoge bloeddruk krijgen.

De chemische formule van de omzetting van natriumbicarbonaat opgelost in water via de maag is:

NaHCO3 + HCl  → NaCl + CO2 + H2O

>>>Ga naar het overzicht van ontzurende producten voor het ontzuren van het lichaam