Online trainingen

Het doel van de stichting Zuur-Base Kennis is het delen van kennis en informatie op het gebied van lichaamsverzuring, lichaamsontzuring en zuur-base evenwicht. Om dit te realiseren biedt de stichting online trainingen aan, voor professionals. Door middel van deze online trainingen draagt de kennisstichting bij aan een bredere visie in de gezondheidszorg.