02 .07.2018

Behandeling met kaliumbicarbonaat verlaagt botafbraak en de calciumuitstoot bij oudere mannen en vrouwen

02 juli 2018  In een studie* uitgevoerd door diverse onderzoekscentra in Boston, USA, is onderzocht wat de effecten zijn van het behandelen van oudere mannen en vrouwen met kaliumbicarbonaat en de afzonderlijke componenten – kalium en bicarbonaat -, op de botafbraak en calciumuitscheiding.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het verhogen van bicarbonaat in het bloed een gunstige werking heeft op botafbraak en calciumuitscheiding.

Deze uitkomst ligt in lijn met het effect dat verzuring heeft op botten. Doordat mensen steeds verder verzuren naarmate ze ouder worden, onttrekt het lichaam steeds meer calcium uit de bottten en andere weefsels (vaatwanden, huid), om de zuren te neutraliseren. Hierdoor onstaan allerlei verschillende aandoeningen, waaronder botafbraak (osteoporose) en artrose (kraakbeenafbraak).

Bicarbonaat is de belangrijkste basische buffer in het  bloed die afvalzuren neutraliseert. Bij een voldoende gehalte aan bicarbonaat zal het lichaam geen calcium uit de botten gebruiken om verzuring tegen te gaan.

Middelen die de bicarbonaatproductie in het lichaam verhogen  

Er zijn diverse middelen beschikbaar die de bicarbonaatbuffer in het bloed verhogen en daardoor botafbraak en calciumuitstoot tegengaan:

*Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, doi:10.1210/jc.2008-1662 The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 94, No. 1 96-102 Copyright © 2009 by The Endocrine Society