20.09.2017

Chronische verzuring tast de botten aan

Steeds meer onderzoek vindt plaats naar de relatie tussen chronische verzuring en de afbraak van botten. Bij recent onderzoek* bij ratten kwam dit verband sterk naar voren. Verzuring is een van de meest voorkomende oorzaak van botafbraak. Bot bestaat voornamelijk uit basische mineralen als calcium en magnesium en vormt daarmee een belangrijke noodbuffer om verzuring van het lichaam op te vangen. Zure reststoffen als fosfaten en urinezuren binden met calcium en magnesium uit het bot. Hierdoor neemt de botdichtheid steeds verder af.

Het onderzoek
Om het effect van verzuring op de botten te meten, dienden onderzoekers dagelijks aan ratten de verzurende stof ammoniumchloride (NH4CI) toe. Na 10 weken werd een analyse gemaakt van de botstructuur van de ratten.

Wat kwam er uit het onderzoek?
De ammoniumchloride verlaagde de pH-waarde van het bloed van de ratten dusdanig dat er sprake was van chronische verzuring. De verzuring leidde vervolgens tot een significante afname van de botmassa en botdikte. Na tien weken was de hoeveelheid basische mineralen met 20% afgenomen en de botdikte met ruim 30%. Verzuring berooft de botten van essentiële mineralen en tast de structuur en sterkte aan.

Waar kan dit op duiden?
Hoewel in dit onderzoek ratten het onderwerp zijn in plaats van mensen, zijn de conclusies waardevol. Een verstoring van het zuur-base evenwicht heeft een direct en negatief effect op botten.

*Bron: Effect of chronic metabolic acidosis on bone density and bone architecture in vivo in rats